Sklep z produktami największego w Polsce producenta pelletu.
Tutaj kupisz pellet online od jednego z naszych regionalnych dystrybutorów.

Jakość pelletu

Dlaczego jest taka ważna?

Dopóki rynek pelletu w Polsce był ograniczony, wybór pelletu najlepszej jakości nie stanowił problemu. Obecnie, kiedy na ryku jest przynajmniej kilku dużych i wielu małych producentów pelletu, a i sam pellet sprzedawany jako forma biopaliwa jest bardzo różny, warto wiedzieć czym się kierować przy wyborze najlepszego pelletu. W związku z tym, że ‘pelet peletowi nierówny’, trzeba umieć dokonywać wyborów. Najważniejszym kryterium przy zakupie pelletu powinna być jakość produktu, ponieważ to właśnie jakość pelletu w połączeniu ze sprawnym urządzeniem gwarantuje nam ciepło przez cały czas.

Jakość pelletu powinna być również naszym czynnikiem decyzyjnym – bo nie opakowanie, producent czy sam wygląd pelletu mają nas przekonać do wyboru tego, a nie innego pelletu. Cóż nam użytkownikom po pellecie, który ma ładniejszy worek, ale za to dwa razy niższą kaloryczność?

Jak rozpoznać pellet dobrej jakości?

Pierwszym elementem, który powinniśmy jako świadomi użytkownicy pelletu wziąć pod lupę powinny być parametry jakościowe pelletu. Najważniejsze będą: wymiary pelletu (zarówno długość jak i średnica), gęstość pelletu, trwałość, jego wartość opałowa, zawartość pyłu, popiołu, wody (poziom wilgotności) i zawartość wybranych pierwiastków.

Dla wielu użytkowników, którzy podejmują decyzję o zakupie pelletu po raz pierwszy, samodzielny wybór biopaliwa może być trudny, dlatego też warto poprosić o pomoc specjalistę (w składzie opału lub też montera sprzętu). Specjalista z pewnością podpowie, który pellet nie tylko będzie miał najlepszą jakość, ale też wskaże pellet który spalany w dedykowanym urządzeniu osiągnie najwyższe wartości opałowe.

Warto podkreślić, że jeśli wybierzemy pellet najwyższej jakości i w dodatku certyfikowany, możemy mieć pewność, że za każdym razem wybierając dokładnie ten sam pellet otrzymujemy wysoką jakość. Certyfikaty bowiem nie są przyznawane „dożywotnio”, a sam produkt posiadający certyfikat potwierdzający jego wysoką jakość jest wielokrotnie testowany i stale sprawdzany.

Normy i certyfikaty

Drugim elementem pozwalającym nam dokonać decyzji co do wyboru właściwego pelletu są certyfikaty jakie posiada pellet. Dlaczego certyfikaty i unijne oznaczenia są ważne? Przede wszystkim dlatego, że bez trudu pozwolą odróżnić pellet bardzo dobrej jakości od pelletu przeciętnego. Specjalne oznaczenia na opakowaniach są dla odbiorcy cenną informacją oraz gwarancją wysokiej jakości. Klient dzięki temu wie, co kupuje i za co płaci.

W 2011 roku wszedł w życie certyfikat EN 14961, którego odpowiednikiem jest polska norma PN-EN 14961. Na certyfikat ten składa się sześć norm:

  • EN 14961-1 (PN-EN 14961-1:2010) – ogólna klasyfikacja biomasy (która dopuszcza do produkcji pelletu surowce takie jak: pnie drzew, pozostałości niepoddane obróbce chemicznej, drzewa całe bez korzeni, pozostałości pozrębowe, korę, drewno z lasów, plantacji i innych rodzajów drewna pierwotnego, produkty uboczne i pozostałości z przemysłu drzewnego, drewno poużytkowe).
  • EN 14961-2 – norma określająca podstawowe parametry jakościowe pelletu
  • EN 14961-3 – norma dla brykietów drzewnych do zastosowań nieprzemysłowych
  • EN 14961-4 – norma dla zrębków drzewnych do zastosowań nieprzemysłowych
  • EN 14961-5 – drewno opałowe do zastosowań nieprzemysłowych
  • EN 14961-6 – pelety niedrzewne do zastosowań nieprzemysłowych

Zupełnie inną normę stanowi EN Plus. Jest to norma opracowana przez DEPV, czyli niemieckie stowarzyszenie Pellet Industry Association i jest to norma dotycząca peletu drzewnego. Certyfikat ten powstał przy współpracy z innymi, bardzo ważnymi organami jakimi są Centrum Badań Biomasy (DBFZ) oraz austriackie stowarzyszenie proPellets. Wspólnie te trzy organy opracowały system certyfikacji uwzględniający zarówno wysoką jakość pelletu, ale również kryteria zrównoważonego rozwoju, jak również poszanowanie zasad bezpieczeństwa dostaw. W uproszczeniu, jeżeli pellet jest certyfikowany normą EN Plus mamy pewność, że jest to pellet wysokiej jakości produkowany wyłącznie z trocin czystych pozbawionych jakichkolwiek zanieczyszczeń, przy poszanowaniu zasad certyfikatu FSC.

Pellet, aby uzyskać certyfikat EN Plus musi spełniać szereg restrykcyjnych norm, dlatego też pellet spełniający te kryteria często nazywany jest pelletem dla wymagających. Firma Stelmet jako pierwsza w Polsce uzyskała dla pelletu OLIMP certyfikat EN Plus, któremu nadano normę EN Plus A1.

Wspomniany wyżej certyfikat FSC to znak jakości przyznawany produktom drzewnym, które pochodzą z lasów spełniających Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej, czyli takich, które respektują zasady ochrony przyrody i społeczności lokalnych.

Gdzie szukać certyfikatów?

Certyfikaty zawsze powinny być dobrze widoczne na opakowaniu, aby nie trzeba było wytężać wzroku by je odszukać. Na naszych pelletach znajdują się zarówno z przodu jak i z tyłu worka.

Jeszcze trochę o narmach i certyfikatach

Polska norma PN-EN 14961-1:2010 obejmująca biopaliwa stałe określa w specyfikacji jakie są ich dopuszczalne źródła. Zgodne z normą są produkty pochodzące z rolnictwa oraz leśnictwa, odpady roślinne z rolnictwa oraz leśnictwa, odpady roślinne z przemysłu spożywczego, odpady drzewne (za wyjątkiem odpadów drzewnych mogących zawierać metale ciężkie, silnie toksyczne chemikalia oraz takie odpadów drzewnych pochodzących z odpadów budowlanych), odpady z korka oraz niektóre odpady roślin włóknistych.

 

 Newsletter - bądź na czasie!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz się skontaktować listownie ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub wysyłać e-mail na adres iodo@stelmet.com lub pod numerem 668856762. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji o aktualnościach dotyczących Stelmet S.A. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną nam zgodę. Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz również zgłosić sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. *

Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
- za pośrednictwem e-mail: stelmet@stelmet.com
- telefonicznie: 68 3293800.

II. Z kim możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
- pisemnie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
- za pośrednictwem e-mail: iodo@stelmet.com
- telefonicznie: 668856762

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania Tobie informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom je przetwarzającym w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności:
- podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT),
- agencjom PR oraz agencjom marketingowym.
Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

V. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (wypisania się z newslettera).

VI. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
W przypadku, gdy wyraziłeś zgodą na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

VIII. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na Twoją prośbę informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.

IX. Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie przekazanych informacji nie dokonujemy również profilowania.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w dziale Polityka prywatności

Zamknij