Sklep z produktami największego w Polsce producenta pelletu.
Tutaj kupisz pellet online od jednego z naszych regionalnych dystrybutorów.

Certyfikacja biomasy

Certyfikacja biomasy, a jej uwierzytelnianie

W myśl ustawy o OZE (dz. I. z 2015 r., poz. 478), zarówno biomasa leśna jak i nieleśna (np. biomasa agro) podlegają weryfikacji odpowiednich urzędów. Wszyscy producenci biomasy, którzy chcą „liczyć się na rynku” dbają o to by ich produkt był wiarygodny zarówno dla konsumenta końcowego, jak i urzędów. Dostawcy biomasy dokładają wszelkich starań by udowodnić, że biomasa pochodzi po pierwsze z legalnych źródeł, po drugie w przypadku producentów biomasy certyfikowanej, ze źródeł które spełniają należyte kryteria.

W 2013 roku rozpoczęto prace nad powstaniem tak zwanego Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) – ma to ułatwić kontrole biomasy w kraju. Obecnie na rynku obrotu biomasą funkcjonują trzy najważniejsze narzędzia służące kontroli jakości surowca – są to weryfikacja, uwierzytelnianie pochodzenia oraz certyfikacja biomasy.

Wymagania jakościowe stawiane biomasie

Biomasa biomasie nierówna – to fakt.  Nierówności wynikać mogą zarówno z typu biomasy jak i procesu obróbki biomasy. Najprostszy podział biomasy pozwala dzielić ją na biomasę leśną i biomasę agro. Biomasa wykorzystywana do celów energetycznych jest poddawana standaryzacji.  W wyniku prac specjalnego Komitetu Technicznego CEN/TC335 Solid Biofuels  (który pracował w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego) do polskich norm dopisano europejskie normy:

 • PN-EN 14588:2011 (Biopaliwa stałe. Terminologia, definicje i określenia)
 • PN-EN 14961 (Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy; części 1-6)
 • PN-EN 15234 (Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliw; części 1-6)
 • PN-EN 14778:2011 (Biopaliwa stałe. Pobieranie próbek)
 • PN-EN 14780:2011 (Biopaliwa stałe. Przygotowanie próbek)

Dodatkowo wyróżnić można normy pozwalające konkretnie sklasyfikować biopaliwo stałe:

 • PN-EN 14961-1:2010 – Część 1: Wymagania ogólne,
 • PN-EN 14961-2:2011 – Część 2: Pellety drzewne,
 • PN-EN 14961-3:2011 – Część 3: Brykiety drzewne,
 • PN-EN 14961-4:2011 – Część 4: Zrębki drzewne,
 • PN-EN 14961-5:2011 – Część 5: Drewno opałowe,
 • PN-EN 14961-6:2010 – Część 6: Pellety niedrzewne

Jakość - wymogi prawne

Biomasa kontrolowana jest w bardzo ścisły sposób. Biomasa energetyczna musi spełniać wymogi określone w krajowych przepisach prawnych. Po pierwsze biomasa nie może zawierać fluorowcoorganicznych związków lub metali ciężkich (które mogą się pojawić w następstwie obróbki surowca) Po drugie biomasa nie może być zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego. Po trzecie biomasa nie może zawierać w sobie substancji nie biodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju – innymi słowy nie może zawierać żadnych dodatków, które są nie biodegradowalne takich jak farby, lakiery, impregnaty, folie, tworzywa sztuczne itp.

Niełatwo jest spełnić wszystkie wymagania stawiane certyfikowanej biomasie – to właśnie z tego powodu na rynku – tak legalnym jak i tak zwanym „czarnym” – pelletowym ogromne rozbieżności w cenach pelletu. Chcąc jednak kupować odpowiedzialnie i sensownie, warto stawiać na certyfikowany pellet. Tylko tak mamy gwarancję naprawdę dobrego i bezpiecznego pelletu, który jest bezpieczny dla nas, dla naszego sprzętu, ale i dla naszego środowiska.

Newsletter - bądź na czasie!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz się skontaktować listownie ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub wysyłać e-mail na adres iodo@stelmet.com lub pod numerem 668856762. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji o aktualnościach dotyczących Stelmet S.A. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną nam zgodę. Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz również zgłosić sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. *

Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
- za pośrednictwem e-mail: stelmet@stelmet.com
- telefonicznie: 68 3293800.

II. Z kim możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
- pisemnie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
- za pośrednictwem e-mail: iodo@stelmet.com
- telefonicznie: 668856762

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania Tobie informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom je przetwarzającym w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności:
- podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT),
- agencjom PR oraz agencjom marketingowym.
Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

V. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (wypisania się z newslettera).

VI. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
W przypadku, gdy wyraziłeś zgodą na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

VIII. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na Twoją prośbę informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.

IX. Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie przekazanych informacji nie dokonujemy również profilowania.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w dziale Polityka prywatności

Zamknij