Sklep z produktami największego w Polsce producenta pelletu.
Tutaj kupisz pellet online od jednego z naszych regionalnych dystrybutorów.

Program Ecodesign 2020

W roku 2020 nastaną istotne zmiany na rynku kotłów na paliwa stałe. To wszystko za sprawa oficjalnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Ecodesign z września 2013 roku, która dotyczy wymagań energetyczno - emisyjnych kotłów na paliwa stałe. Ekoprojekt obliguje nowoczesne urządzenia grzewcze do zapewnienia wysokiej sprawności przy zachowaniu niskiej wartości emisyjnej – niezależnie czy kocioł eksploatowany jest z mocą nominalną czy obniżoną.

Od 1 stycznia 2020 roku poniższe wymagania staną się obligatoryjne dla wszystkich urządzeń grzewczych oferowanych na rynku w Polsce i Unii Europejskiej.

Co to jest Ecodesign?

Ecodesign wiąże się ze specyficznym podejściem do projektowania różnego rodzaju urządzeń, z uwzględnieniem wpływu, jaki wywierają one na środowisko podczas całego cyklu swojego funkcjonowania. Projektowane urządzenia muszą dodatkowo spełniać wymóg minimalnej sprawności oraz maksymalnego poziomu NOx i poziomu hałasu. Urządzenia o mniejszej sprawności są sukcesywnie wykluczane z użycia. Wdrożenie wymogów Ecodesignu skutkować ma zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, przy jak najmniejszych kosztach wdrożenia i redukcji zużycia energii elektrycznej. Systemy grzewcze mają odpowiadać nowym europejskim normom i zużywać głównie odnawialne źródła energii. Ponadto, urządzenia powinny być wykonane z materiałów, które będą mogły zostać powtórnie użyte.

Piecyki i kominki w Unii Europejskiej

Unia Europejska zobowiązała się do wprowadzenia ekologicznych kryteriów, które muszą być uwzględnione przez projekty wszystkich urządzeń generujących ciepło ze spalania biomasy. Te warunki będą musiały być przestrzegane przez wszystkich producentów urządzeń grzewczych, aby doprowadzić do poprawy ekologiczności nowych produktów (wprowadzanych na rynek UE) oraz ograniczyć ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery podczas spalania w nich paliwa.

Pellet dla ekologicznych pieców, kominków i kotłów

Ekologiczny charakteru pelletu i drewna opałowego nie podlega dyskusji. Wiadomo powszechnie, że te paliwa odnawialne mają neutralny wpływ na emisję CO2 do atmosfery. Z drugiej jednak strony, jeżeli to ekologiczne i odnawialne paliwo zostanie spalone w przestarzałych technologicznie urządzeniach, wówczas może ono negatywnie wpłynąć na jakość powietrza, szczególnie w odniesieniu do emisji cząstek stałych i gazów nie spalonych.

Dlatego właśnie tak ważna jest wymiana starych pieców i kotłów na nowoczesne piecyki, kominki i kotły. W ten sposób potencjał ekologicznego paliwa jakim jest pellet zostanie wykorzystany w 100% - spalony w najbardziej wydajny sposób bez szkody dla środowiska.

 Rozporządzenia projektu Ecodesign wejdą w życie w 28 państwach UE i we wszystkich krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w następującym czasie:

  • w przypadku kotłów na biomasę obowiązek Ekoprojektu rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r. (rozporządzenie UE 2015/1189)
  • w przypadku domowych urządzeń do spalania biomasy - piecyków, kominków i kuchni, obowiązek Ekoprojektu rozpocznie się od 1 stycznia 2022 r. (rozporządzenie UE 2015/1185).

Przepisy dotyczące projektu Ecodesign

Ekoprojekt określają dwa minimalne wymagania, jakie muszą spełnić urządzenia na paliwo stałe stosowane do ogrzewania, aby mogły zostać wprowadzone na rynek europejski. Dotyczą one dwóch aspektów, określonych jako ważne dla ochrony środowiska:

  • efektywność energetyczna
  • emisje cząstek stałych (PM), gazowe związki organiczne (OGC), tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOx).

Ponadto przepisy Unii Europejskiej określają również metody dokonywania pomiarów i obliczeń, które muszą być zharmonizowane, bardzo dokładne, powtarzalne, a także oparte na zaawansowanych i zaakceptowanych metodach pomiarowych.

Pomimo, że wymagania Ekoprojektu wejdą w życie w całej UE dopiero od 2020 r. to w Polce w kilku województwach już wymagane są urządzenia z certyfikatem Ekoprojektu. Warto już teraz przy wyborze lub zmianie sposobu ogrzewania wybrać urządzenie z odpowiednim certyfikatem, spełniające wymagania Ekoprojektu.

Co zyskasz dzięki temu?

  • niższe zużycie paliwa
  • większą oszczędność
  • ochronę jakości powietrza

 

Newsletter - bądź na czasie!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz się skontaktować listownie ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub wysyłać e-mail na adres iodo@stelmet.com lub pod numerem 668856762. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji o aktualnościach dotyczących Stelmet S.A. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną nam zgodę. Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz również zgłosić sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. *

Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
- za pośrednictwem e-mail: stelmet@stelmet.com
- telefonicznie: 68 3293800.

II. Z kim możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
- pisemnie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
- za pośrednictwem e-mail: iodo@stelmet.com
- telefonicznie: 668856762

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania Tobie informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom je przetwarzającym w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności:
- podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT),
- agencjom PR oraz agencjom marketingowym.
Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

V. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (wypisania się z newslettera).

VI. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
W przypadku, gdy wyraziłeś zgodą na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

VIII. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na Twoją prośbę informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.

IX. Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie przekazanych informacji nie dokonujemy również profilowania.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w dziale Polityka prywatności

Zamknij